Yapay Zekâya Halimizi Sordum!

Yapay Zekâya Halimizi Sordum!

Evim Ankara’da. Kızılay tarafından dönerken Beşevler – Beştepe yolundan gelip, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünden geçip Mustafa Kemal Mahallesi’ne girerek evime varmayı tercih ediyorum.

Birkaç gün önce, gece saat 24.00’a doğru Sarayın önünden geçerken, her yer, özellikle Millet Kütüphanesi’nin olduğu bina ışıl ışıldı. Eşim Fatoş, ‘Yazık değil mi? Bu saatte bütün ışıklar açık, elektrik enerjisi tüketiliyor’ dedi. Cevabım şu oldu:

O binada, birçok kültürel faaliyetin icra edildiği salonlar, mekanlar da var. Hem biz gazeteciler eskiden, geceleri geç saatlerde Genelkurmay Başkanlığı binasında ışıkların açık olup olmadığını gözlerdik. Nitekim, 11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece Genelkurmay’ın ışıkları yanıyordu ve sabaha karşı 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu. Varsın Genelkurmay’ın değil, Saray’ın (bence Çankaya Köşkü’nün), Bakanlık binalarının, gece hizmeti veren resmi ve özel kurumların ışıkları yansın sabaha kadar.”

Belki bazı arkadaşlarım ve okuyucularım Saray ile ilgili olumlu ifadelerim nedeniyle bana kızacaklar. Kızmasınlar lütfen, iyiye iyi kötüye kötü diyen, adaletli bir karakterim var.

MEMLEKETİN HALİ

Memleketin hali belli. Kötüye nasıl iyi diyeyim. Yahu çok mu abartıyorum ‘Hal-i pür melalimizi’, (kaygılandıran ve bıkkınlık veren üzüntü verici durum) diye düşünerek, bir de Yapay Zekaya danışayım dedim. O nasıl düşünüyor acaba?

Ah ah sormayın. O da dertliymiş meğer.

İşte sorularım ve Yapay Zeka’nın cevapları:

SORU: Türkiye’de bir yandan dolandırıcılık olayları, diğer yandan ekmek kuyrukları konusunda bir makale yazabilir misin?

ChatGPT

Tabii ki, aşağıda Türkiye’deki dolandırıcılık ve ekmek kuyrukları konusunda bir makale bulabilirsiniz:

TÜRKİYE’DE YÜKSELEN TEHLİKE: DOLANDIRICILIK

‘Son yıllarda Türkiye’de dolandırıcılık olayları alarm verici bir şekilde artış göstermektedir. Hem bireyleri hem de kurumları hedef alan çeşitli dolandırıcılık yöntemleri, güvenliği tehdit ederek toplumun ekonomik dengesini sarsmaktadır. Bu makalede, Türkiye’de yaygın olan dolandırıcılık türleri ve vatandaşları nasıl koruyabileceğimize dair bir değerlendirme yapılacaktır.

Türkiye, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte çevrimiçi dolandırıcılık olaylarına da maruz kalmaktadır. İnternet bankacılığı, online alışveriş ve dijital iletişim araçlarının yaygınlaşması, dolandırıcıların yeni taktikler geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Vatandaşlar, kişisel bilgilerini korumak, güçlü şifreler kullanmak ve şüpheli iletişimleri dikkatlice incelemek konusunda daha bilinçli olmalıdır.

EKONOMİK ZORLUKLAR

Türkiye’de ekonomik sıkıntılar, ekmek kuyruklarının uzun ve umutsuz bir manzara oluşturmasına neden olmuştur. Enflasyon, işsizlik ve artan temel yaşam maliyetleri, birçok ailenin geçimini zorlaştırmaktadır. Bu durum, yerel marketlerin önünde oluşan uzun kuyrukları beraberinde getirmiştir.

Vatandaşlar, temel ihtiyaçları karşılamak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışlar, düşük gelirli aileleri daha da zorlamaktadır. Bu makroekonomik zorluklar, sosyal yardımların ve ekonomik politikaların önemini artırmaktadır.

ÇÖZÜM YOLLARI VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Türkiye’nin karşılaştığı bu zorluklarla baş etmek için toplumsal dayanışma ve etkili politika tedbirleri gerekmektedir. Dolandırıcılıkla mücadelede ise kamu kurumları, özel sektör ve bireyler arasında işbirliği ve bilinçlendirme kampanyaları önemli bir rol oynamaktadır.

Aynı zamanda, ekonomik güçlüklerle mücadelede sosyal yardım programlarının etkin bir şekilde uygulanması, temel ihtiyaçlara erişimdeki eşitsizlikleri azaltabilir. Toplumun genelinde ekonomik bilincin arttırılması ve finansal okuryazarlık programları, bireylerin mali durumlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.

Türkiye, bu zorlukları aşmak için güçlü bir toplumsal dayanışma ve etkili ekonomik politikalarla birlikte hareket etmelidir. Bu sayede, dolandırıcılıkla mücadelede ve ekonomik sıkıntılara karşı dirençte artış sağlanabilir.

YAPAY ZEKA’DAN İKİNCİ MAKALE

SORU: Enflasyon, kiralardaki yüksel artış, kara para aklama, dolandırıcılık ve ekmek kuyrukları konusunda bir makale yazar mısınız?

Tabii ki, işte suç ekonomisi, siyasi sorunlar, ekonomik zorluklar ve toplumsal konuları kapsayan bir makale:

YÜKSELEN TEHDİT: SUÇ EKONOMİSİ VE SİYASİ SORUNLAR

Son yıllarda Türkiye, suç ekonomisi ve siyasi sorunlar konusunda giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştirÜlkede yaşanan kara para aklama olayları, keyfi uygulamalar ve ulusal-uluslararası suç örgütlerinin etkinliği, toplumun güvenini sarsmakta ve ülkenin demokratik değerlerine zarar vermektedir. Bu makalede, Türkiye’nin karşılaştığı suç ekonomisi, siyasi baskılar, ekonomik zorluklar ve toplumsal konular ele alınacaktır.

SUÇ EKONOMİSİNİN YAPISAL SORUNU

Türkiye’de suç ekonomisi, yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kara para aklama olayları, kuaförler, güzellik salonları ve hatta popüler medya figürleri üzerinden gerçekleşiyor. Bu durum, suç örgütlerinin farklı sektörlere sızmış olduğunu göstermektedir. Yetersiz denetim ve cezasızlık, suç ekonomisinin gelişmesine olanak tanımaktadır.

SİYASİ BASKILAR VE DEMOKRATİK DEĞERLERİN EROZYONU

Ülkede artan siyasi baskılar, demokrasi ve denetlenebilirlik ilkesine ciddi zararlar vermektedirOtoriter ve keyfi uygulamalar, siyasi erk tarafından yapılan müdahaleler demokratik süreçlere gölge düşürmektedir. Bu durum, toplumsal hoşnutsuzluğa ve güvensizliğe neden olarak ülkenin istikrarını tehlikeye atabilir.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE TOPLUMSAL ETKİLER

Ülkede artan enflasyon, pahalılık, yüksek kira artışları ve ekmek kuyrukları, ekonomik zorlukları ortaya koymaktadır. Bu faktörler, vatandaşların temel ihtiyaçlarına erişimini zorlaştırmakta ve sosyal eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Yüksek enflasyon ve pahalılık, özellikle düşük gelirli aileleri etkileyerek toplumsal huzursuzluğa zemin hazırlamaktadır.

ÇÖZÜM YOLLARI VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Bu sorunları aşmak için etkili çözümlere ihtiyaç vardır. İlk adım, suç ekonomisiyle mücadelede daha etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması ve cezasızlığın sonlandırılmasıdır. Siyasi alanda ise demokratik değerlere uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemek önemlidir.

Ekonomik sorunlara çözüm bulmak için ise sosyal yardım programları, gelir dağılımını düzeltici politikalar ve ekonomik reformlar hayata geçirilmelidir. Toplumsal dayanışma ve bilinçlenme kampanyaları, sorunlara karşı kolektif bir çözüm bulma yolunda önemli bir adım olabilir.

Türkiye’nin bu zorlukları aşabilmesi için toplumsal bir uzlaşma ve etkili politika uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bu sayede ülke, sürdürülebilir bir kalkınma ve toplumsal refahın önünü açabilir.’

Gazeteci Yazar Remzi Dilan, 06 Aralık 2023, İletişim: remzidilan_48@hotmail.com 

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir