Yeni BM Çevre Raporu, yiyecek israfı sadece iklim değişikliğini besliyor.

Yeni BM Çevre Raporu, yiyecek israfı sadece iklim değişikliğini besliyor.

2030 yılına kadar gıda israfını yarıya indirmeye yönelik küresel çabaları desteklemek için 04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan yeni BM araştırmasına göre 2019’da satılan 930 milyon tondan fazla gıda atık oldu.

BM Çevre Programı (UNEP) ve ortak kuruluş WRAP tarafından hazırlanan Gıda Atık Endeksi Raporu 2021, evlerde, restoranlarda ve dükkânlarda israf edilen yiyecekler arasında tüm yiyeceklerin yüzde 17’sinin yeni atıldığını ortaya koyuyor.

Çiftliklerde ve tedarik zincirlerinde de bazı yiyecekler kayboluyor, bu da genel olarak gıdanın üçte birinin asla yenmediğini gösteriyor.

Çalışma, şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı gıda atığı veri toplama, analiz ve modellemeyi temsil etmekte ve ülkelere kaybı doğru bir şekilde ölçmek için bir metodoloji sunmaktadır.

BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, “İklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve atıklarla mücadele konusunda ciddileşmek istiyorsak, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, hükümetler ve vatandaşlar gıda israfını azaltmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır ” dedi.

Resmi ortaya çıkarmak 

Gıda israfı, çoğunlukla zengin ülkeleri etkileyen bir sorun olarak düşünülse de, rapor, en fakir ülkelerde veri kıt olmasına rağmen, tüm ülkelerde şaşırtıcı bir şekilde atık seviyelerinin benzer olduğunu buldu.

Çalışma, tedarik zincirinin tüketim aşamasında hane halklarının gıdanın yüzde 11’ini attığını, gıda hizmetlerinin yüzde beş ve perakende satış noktalarının ise sırasıyla yüzde beş ve ikisini israf ettiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde sekiz ila onunun tüketilmemiş gıdalarla ilişkili olduğuna işaret eden bu durumun önemli çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri var.

UNEP İcra Direktörü Andersen, “Gıda israfını azaltmak, sera gazı emisyonlarını azaltacak, arazi dönüşümü ve kirlilik yoluyla doğanın tahribatını yavaşlatacak, gıdanın varlığını artıracak ve böylece açlığı azaltacak ve küresel durgunluk döneminde tasarruf sağlayacaktır” dedi.

Platformlar arasında koruma 

2019’da yaklaşık 690 milyon insan açlıktan etkilendi ve üç milyar sağlıklı beslenmeyi karşılayamadı.

Çalışma, bu arka plana karşı ve COVID-19’un bu sayıları artırma tehdidinde bulunması nedeniyle tüketicileri evde yiyecekleri israf etmemeye çağırıyor. Ayrıca, ülkelerin Paris Anlaşması’nda giderek daha iddialı iklim eylemlerini taahhüt ettikleri planlar olan Ulusal Olarak Belirlenen Katkılara (NDC) gıda atıklarının dahil edilmesini teşvik ediyor.

Bu arada, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDG’ler) 12. 3 hedefi, perakende ve tüketici düzeyinde kişi başına küresel gıda atığını yarıya indirmeyi ve üretim ve tedarik zincirleri boyunca gıda kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.

UNEP İcra Direktörü Andersen “BM Gıda Sistemleri Zirvesi bu yıl yeni cesur eylemler küresel gıda atıklarını mücadele başlatmak için bir fırsat sağlayacaktır”.

“Gıda israfını azaltmak, sera gazı emisyonlarını azaltacak, doğanın yok edilmesini yavaşlatacak… ve küresel durgunluk paradan tasarruf sağlayacaktır – UNEP İcra Direktörü”  

Karşılaştırılabilir veriler eksik

Artan sayıda gıda atığını ölçen ülkelerden 14’ü, Gıda Atık Endeksi ile uyumlu bir şekilde hane verilerini toplarken, 38 ülke daha SDG 12. 3 uyumlu tahmine benzer yöntemler kullanıyor.

Kabuklar ve kemikler gibi yenilebilir ve yenemez yiyecekler arasındaki hane halkı dağılımı yalnızca belirli yüksek gelirli ülkelerde mevcutken, oranların daha yüksek olabileceği düşük gelirli ülkelerde bilgi eksikliği vardır.

Rapora göre bu bilgi boşluğunu doldurmak çok önemli.

UNEP, 2022’nin sonlarında SDG 12. 3 raporlamasının bir sonraki turu için ülkelerin gıda israfını zamanında ölçme ve kaydetme kapasitelerine yardımcı olmak için bölgesel çalışma grupları başlatacak. Ayrıca, 2030 hedefine yönelik ilerlemeyi izlemek için ulusal temeller geliştirirken bu ülkeleri de destekleyecek ve gıda israfını önlemek için stratejiler tasarlayın.

Kaynak:

BM Haberleri, New York, 5 Mart 2021

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir