Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Ofisi Kurulması Anlaşması Yürürlüğe Girdi.

Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Ofisi Kurulması Anlaşması Yürürlüğe Girdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık İstanbul Coğrafi Ayrık Ofisinin Kurulması Anlaşması Yürürlüğe Girdi.

14 Nisan 2020 SALI Resmî Gazete Sayı: 31099
                                                       KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA BÖLGE OFİSİ VASITASIYLA DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ARASINDA İNSANİ VE SAĞLIK ACİL DURUMLARINA HAZIRLIKLILIK DSÖ COĞRAFİ AYRIK OFİSİNİN İSTANBUL TÜRKİYE’DE KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7235                                                          Kabul Tarihi: 7/4/2020

MADDE 1 – (1) 2 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/4/2020

 

 

Dönemin T. C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Dr. Zsuzanna Jakab arasında, Ankara’da, 2 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke ” Anlaşması, 14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak Anlaşma uygun bulunmuştu.

Söz konusu Anlaşma’nın onayını takiben gerçekleştirilen çalışmalar sonrası hazırlanan ve tarafların mutabık kaldığı “T. C. Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi vasıtasıyla DSÖ arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Mali Anlaşma” 9 Temmuz 2020 tarihinde T. C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge tarafından Ankara’da imzalanmıştı.

Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı nüshasında yayınlanan 2838 Karar Sayılı  söz konusu Milletlerarası Andlaşma’nın onaylanması 244 sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. Maddeleri gereğince karar verilmiştir.

——————————————————————————————————-

21 Ağustos 2020 CUMA                               Resmî Gazete                           Sayı: 31220

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 2838

9 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da imzalan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Mali Anlaşma”nın onaylanmasına 244 sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü Maddeleri gereğince karar verilmiştir.

20 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

——————————————————————

Tarihsel Süreç İçerisinde Yer alan Gelişmeler.

İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi (GDO) İmza Töreni

Dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Direktörü DR. Zsuzsanna Jakab, Ankara’da 2 Mayıs 2017 tarihinde, Türkiye’de kurulması planlanan İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanmıştı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Ve T. C. Sağlık Bakanı tarafından imzalanan anlaşma sonrası Heyetle birlikteler (Ankara, 2.5.2017)

Kurulması planlanan DSÖ İstanbul Ofisi ile halk sağlığı ve insani acillerle ilgili üye ülkelerin hazırlıklılık, risk yönetimi, korunma kapasitelerinin artırılması, bölgede yaşanabilecek insani ve sağlık acil durumlara müdahale konusunda DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin kapasitesinin artırılması ve müdahale kapasitesinin harekete geçirilmesi amaçlanmakta olup Ofisin başlıca görev alanları şunlar olacaktır:

  • Acil durumlar için ulusal sağlık-sistemi kapasitesinin değerlendirilmesi,
  • Acil durumlar ve halk sağlığı yönetimi için kapasite inşası,
  • Hastanelerin acil durumlara hazırlıklılığı, yapısal ve işlevsel güvenliği için kapasite inşası,
  • Kitle eylemleri ve ilgili sağlık sorunları,
  • Kitlelerin yerlerinden edilmesi ve ilgili halk sağlığı sorunlar
  • Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında ülke kapasitelerinin artırılması
  • İhtiyaç halinde acil durumlara DSÖ müdahale desteği verilmesi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılı itibariyle Dünya’nın çeşitli ülkelerinde 5 adet DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi bulunmakta olup 6.’sının Türkiye’de açılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu Ofis 10 yıl boyunca Türkiye tarafından finanse edilecektir. İmzalanan Anlaşma ile Ofisin yılda en az 2.000.000 dolar olmak üzere program ve personel, 500.000 dolar olmak üzere de bina, güvenlik, işletme ve bakım giderleri 10 yıl süre ile Türkiye tarafından karşılanacaktır. Bu masrafların karşılanması için Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nda hükümler yer almakta olup bu hususlar ayrıca bir mali anlaşma ile düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi bünyesinde atamalar DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılacak olan 8’i teknik, 3 idari personel olmak üzere toplam 11 personelin görev yapması planlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’nin Ülkemizi Ziyareti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, COVID-19 salgınının başlamasından sonraki ilk yurtdışı ziyaretini 8-11 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye’ye yapmıştır.

T. C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Dr. Hans Kluge (DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü görevine 2 Şubat 2020 tarihinde başladı) arasında aylık olarak gerçekleştirilen görüşmelerin devamı niteliğindeki ziyaret kapsamında, Covid-19 ile Türkiye’nin başarılı mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra birçok önemli konuda da görüş alışverişinde bulunmuştur.

Ayrıca, Dr Hans Kluge’nin bu ziyareti sırasında, İstanbul’da açılacak olan ve kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt DSÖ İstanbul Ofisi’nin” açılması konusu da önemli bir gündem maddesi olmuştur.

Covid-19 dâhil olmak üzere sağlık acil durumları ve salgın hastalıklar konusunda da faaliyet gösterecek olan Ofisin açılmasına ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin nihai anlaşma da T. C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans KLUGE tarafından 9 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Detaylı bilgi için:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’nin Türkiye Ziyareti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’nin Ortak Basın Toplantısı

 

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir